Sistem Pengurusan i-Perolehan
MAJLIS PERBANDARAN KLUANG, WISMA MAJLIS PERBANDARAN KLUANG
JALAN KOTA TINGGI, 86000 KLUANG, JOHOR
Tel : 07-777 1401 | Faks : 07-771 3209
Emel : mpk@johor.gov.my
Menu Utama
Log Masuk

Laman Web Rasmi MPK
Iklan Sebut Harga / Tender
Keputusan Sebut Harga / Tender
Senarai Pemohon Sebut Harga / Tender
Manual Pengguna Sistem
Borang Pendaftaran Kontraktor/Syarikat

Iklan Sebut Harga


Sebut harga adalah dipelawa daripada pemborong-pemborong (BUMIPUTERA) dalam kelas CIDB dan SPKK (Berdaftar STB) yang dinyatakan dan berdaftar di dalam kelas dan jenis pendaftaran yang berkaitan dan yang masih dibenarkan membuat sebut harga buat masa ini bagi kerja berikut:-


BIL
JENIS KERJA
BILANGAN SEBUT HARGA
KELAS
HARGA BORANG SEBUT HARGA (RM)
1.KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN TAHUNAN LAMPU JALAN DI JALAN PROTOKOL, JALAN UTAMA DAN SEKITAR KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN KLUANGMPK/SH/L/1-2023 G2/E11 DAN G2/E16 DAN G2/E1750.00
2.KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN NAIKTARAF TAHUNAN LAMPU ISYARAT SEKITAR KAWASAN PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN KLUANGMPK/SH/L/2-2023 G2/E11 DAN G2/E16 DAN G2/E1750.00
3.KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMASANGAN LAMPU DI KAWASAN TAMAN RIADAH DAN SEKITAR PENTADBIRAN MAJLIS PERBANDARAN KLUANGMPK/SH/L/3-2023 G2/E11 DAN G2/E16 DAN G2/E1750.00

i) Dokumen Sebut Harga akan dijual mulai 18/01/2023 (RABU) sehingga 29/01/2023 (AHAD) pada waktu pejabat.

ii) Mulai 1 Januari 2018, pembelian dokumen sebut harga / tender adalah dibuat secara atas talian (online) dengan melayari web : iperolehan.mpkluang.gov.my. Kontraktor / Syarikat hendaklah hadir ke kaunter Jabatan Kejuruteraan untuk proses pendaftaran sebelum boleh membuat pembelian.

iii) Setiap dokumen sebut harga / tender dijual dengan harga RM 30.00 untuk kerja G1 dan RM 50.00 untuk kerja G2.

iv) Bayaran bagi sebut harga / tender hendaklah dibuat dalam bentuk draf bank daripada bank yang berlesen dan beroperasi di Malaysia atau kiriman wang pos (money order) atau kiriman wang pos berpalang (postal order) dan dibayar atas nama Yang Dipertua Majlis Perbandaran Kluang Wang tunai dan cek tidak diterima selaras dengan ketetapan IPP-PK2 perenggan 8 (iii)(e)(5).

v) Dokumen sebut harga / tender yang telah disempurnakan hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat bermeteri dan dimasukkan ke dalam peti sebut harga di ARAS 2, JABATAN KEJURUTERAAN, WISMA MAJLIS PERBANDARAN KLUANG, 86000 KLUANG, JOHOR. sebelum jam 12.00 tengah hari pada 29/01/2023 (AHAD).

vi) Penyebutharga yang tidak menerima jawapan selepas 3 bulan daripada tarikh tutup dianggap tidak berjaya.

vii) Penyebutharga dinasihatkan supaya melawat dan meninjau tapak bina sebelum memasuki tawaran sebut harga / tender. Sebarang butiran yang tidak diperhargakan adalah dianggap telah dimasukkan ke dalam butiran lain dan haruslah dilaksanakan.Taklimat dan Lawatan Tapak (jika perlu) akan diaturkan.


"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"
(NORLIYATI BINTI MD NOR)

Yang Dipertua,

MAJLIS PERBANDARAN KLUANG.

Tawaran ini juga dipamerkan di papan kenyataan sebagaimana berikut:

  1. Pejabat Jabatan Pengairan Dan Saliran Daerah Kluang
  2. Pejabat Jabatan Kerja Raya Kluang
  3. Pejabat Daerah Kluang
  4. Pejabat Persatuan Kontraktor Melayu Daerah Kluang

Tarikh Iklan: 18/01/2023

Iklan ini adalah janaan komputer. Tiada tanda tangan diperlukan.


Kembali
Cetak
ARSAS 2, JABATAN KEJURUTERAAN
WISMA MAJLIS PERBANDARAN KLUANG
JALAN KOTA TINGGI, 86000 KLUANG, JOHOR
Tel : 07-777 1401 | Faks : 07-771 3209
Emel : mpk@johor.gov.my